LmwGame Mascot เทพเกมส์ (LnwGame)

ลงโฆษณาเว็บไซต์เกม TH-Game.net
ลงโฆษณาเว็บเกม
ลงโฆษณาเว็บเกม
ลงโฆษณาเว็บเกมส์
ลงโฆษณาเว็บเกม


สถิติรายปีโดย
Google Analytics ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงปัจจุบัน
(คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น)
ลงโฆษณาเว็บเกม

เกมส์ สถิติจากทรูฮิต Truehits.net (ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย)
อันดับจากทุกหมวด
เริ่มเก็บข้อมูลสถิติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555


ลงโฆษณาเว็บเกม
พื้นที่โฆษณาเว็บเกมส์

เกมส์ TH-G 01 (รองรับไฟล์ประเภท Flash,Jpeg,Gif,Png) **แสดงเฉพาะหน้าแรก
ขนาด 525 x 200 px ราคา 3,000 บาท /เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
ลง 1 ปี สามารถแจ้งเปลี่ยนแบนเนอร์ได้ เดือนละ 1 ครั้งเกมส์ TH-G 02 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 300 x 250 px ราคา 2,500 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 03 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 160 x 600 px ราคา 2,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 04 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 130 x 195 px ราคา 1,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ไม่ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 05 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 130 x 195 px ราคา 1,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ไม่ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 06 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 130 x 195 px ราคา 1,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 07 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลหน้าแรก ,หน้าเล่นเกมส์จอเล็ก
ขนาด 160 x 600 px ราคา 1,500 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ :ไม่ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 08 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 125 x 125 px ราคา 900 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

เกมส์ TH-G 09 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 125 x 125 px ราคา 900 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

เกมส์ TH-G 10 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 728 x 90 px ราคา 1,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

เกมส์ TH-G 11 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 300 x 90 px ราคา 500 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

เกมส์ TH-G TEXT LINK  **แสดงผลทุกหน้า ด้านขวาล่าง (เว็บไซต์ผู้สนับสนุน : Text Ads) 
ลง 1 เดือน ราคา 500 บาทต่อเดือน
ลง 3 เดือนขึ้นไป เหลือ 400 บาทต่อเดือน
ลง 6 เดือนขึ้นไป เหลือ 380 บาทต่อเดือน
ลง 12 เดือนขึ้นไป เหลือ 300 บาทต่อเดือน
***รองรับได้สูงสุด 10 คีย์เวิร์ด
(สถานะตอนนี้ : ว่าง 5 ตำแหน่งจาก 10 ตำแหน่ง)


****ไม่รับเว็บผิดกฏหมาย และเว็บสำหรับผู้ใหญ่(18+)

 
ลงโฆษณาเว็บเกม

1. แบนเนอร์โฆษณาที่ลงในแต่ละหน้าจะถูกเผยแพร่เฉพาะหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น จะไม่
ครอบคลุมถึงหน้าอื่นๆที่อยู่ภายในเว็ปไซต์ที่อยู่ในหัวข้อเดียวกัน รวมถึงขนาดต้องห้ามเกินที่กำหนดไว้เด็ดขาด
2. แบนเนอร์โฆษณาที่ลงเกิน 1 เดือนขึ้นไป สามารถเปลี่ยนแปลงป้ายโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณาหรือวีดีโอได้ไม่เกินเดือนละ 1 ป้ายหรือวีดีโอ เท่านั้น และแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
3. ลูกค้าที่สนับสนุนเว็บไซต์รายปีเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขโฆษณาได้ตามใจชอบ และเปลี่ยนแปลงโฆษณาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ แต่ต้องแจ้งให้ทีมงานทราบก่อนเท่านั้น
4. หากลูกค้าเป็น Agency ทางบริษัทจะมีส่วนลดให้ 30%
5. ลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณากับ TH-Game.net จะต้องส่งชื่อประเภท หรือเนื้อหาของโฆษณา
จะต้องไม่เข้าข่ายสินค้าหรือบริการ ที่ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรม หลอกลวงประชาชน ธุรกิจขายตรงหรือ
ลบหลู่สถาบันเบื้องสูง

6. ลิงก์แบนเนอร์ที่ทำการลิงก์ไปที่เว็ปไซต์ท่านหากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีเนื้อหาอยู่ในเข้าข่าย
ที่เว็ปไซต์ TH-Game.net มีข้อห้ามเจ้าหน้าที่จะนำแบนเนอร์ของลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดออก
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีการโอนเงินที่ชำระแล้วคืนกลับไปให้ลูกค้า
7. ลูกค้าจะต้องโอนเงินล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับบริการ
8. ราคาโฆษณาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ลงโฆษณาเว็บเกม

เกมส์ สนใจติดต่อลงโฆษณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนัธภัทร อภิชญานันทนกุล
(Siam1 Online and Media Studio)
โทร : 089-626-4194 080-284-6034
อีเมล์ : thgame_mail [at] yahoo.com , siam1.mail [at] gmail.com
Facebook : facebook.com/ThGame.netเกมส์ ขั้นตอน เมื่อต้องการลงโฆษณากับทางเว็บไซต์

1. ตรวจสอบตำแหน่งว่าง

เลือกดูตำแหน่งที่ต้องการ และตรวจสอบจากหน้าเว็บได้ทันทีว่าตำแหน่งที่ต้องการว่างหรือไม่

2. ชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี นายนัธภัทร อภิชญานันทนกุล (Mr.Natthapat Aphi.....)

เกมส์ ธนาคารกรุงไทย

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 467-0-22446-8

เกมส์ ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 383-271985-73. ยืนยันการชำระเงิน

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งรายละเอียดการโอนเงินมายัง
อีเมล์ thgame_mail [at] yahoo.com พร้อมระบุรายละเอียดการลงโฆษณาของคุณ วันเวลาที่ต้องการลงโฆษณา ชื่อผู้จัดซื้อ/ชื่อบริษัท ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อกลับ พร้อมแนบไฟล์แบนเนอร์โฆษณาที่ต้องการลงมาด้วย เพื่อทำการยืนยันการลงโฆษณา โดยเราจะทำการติดแบนเนอร์โฆษณาให้ตามวันเวลาที่ลูกค้าแจ้งทันที

 
High Scores คะแนนสะสมของผู้เข้าเล่นเกมส์
ถ้วยรางวัล nisapink 18,742 คะแนน
ถ้วยรางวัล june 10,124 คะแนน
ถ้วยรางวัล thgame 1,336 คะแนน
**ผู้ชนะอันดับ 1 ในแต่ละเดือน จะได้รับรางวัลสุดพิเศษทุกเดือน!
คะแนนสะสมของฉัน

0

เล่นเกมส์
แชร์เกมส์นี้ไปยัง Facebook ทวิตเกมส์นี้ไปยัง Twitter แชร์เกมส์นี้ไปยัง Google Plus
เล่นเกมส์
เกมส์แนะนำสำหรับคุณ
slither.io
ค้นหาเกมส์
เล่นเกมส์
เล่นเกมส์
เว็บไซต์ผู้สนับสนุน : Text Ads
เล่นเกมส์
สบู่วิงค์ไวท์ กลูต้าวิงค์ไวท์ กลูต้าแพนเซีย
เล่นเกมส์
คำค้นเกมที่น่าสนใจ : Tags Games
E0 B9 80 E0 B8 81 E0 B8 A1 E0 B8 95 E0 B8 B1 E0 B8 A7 E0 B8 95 E0 B9 88 E0 B8 AD E0 B9 80 E0 B8 9E E0 B8 8A E0 B8 A3 Monty s Moon digitalrealism e0 b9 80 e0 b8 81 e0 b8 a1 e0 b9 80 e0 b8 ab e0 b8 a7 e0 b8 b5 e0 b9 88 e0 b8 a2 e0 b8 87 e0 b8 9c e0 b8 b5 e0 b8 94 e0 b8 b4 e0 b8 9a e0 b8 a5 e0 b8 87 e0 b9 82 e0 b8 a3 e0 b8 87 she tomandjim เกมกษัตริย์โรลากับแกะป่วนบัลลังก์ เกมขับรถจักรยานยนต์วิบากสุดมันส์ Moto X3M 2 เกมขับรถบรรทุกขนดิน เกมคำสาปเทรเชอร์ป้องกันเหมืองพลอย เกมจากภาพยนตร์ เกมช่วยคุณหมูมิสเตอร์บีกลับบ้าน เกมดักจับเจ้าผีดิบ เกมต่อจิ๊กซอว์ Justin Bieber เกมฝึกขับเครื่องบินแบบ 3D เกมฟาร์มของยูดาร์ เกมสร้างทางให้รถผ่าน เกมส์ Icarus Project เกมส์ขับยาน เกมส์ขับรถปะทะซอมบี้ เกมส์ขับรถรื้อถอน เกมส์ควบคุมการจราจร เกมส์มนุษย์ต่างดาว เกมส์มาริโอกับเจ้าหญิงผจญภัย เกมส์ยิงผีปลาดิบ เกมส์เจ้ากิ่งก่าหิวแมลง เกมส์เรียงสี เกมส์แข่งรถ Drift Runners 2 เกมส์แต่งตัว Easter with Dora เกมส์แต่งตัวเจ้าหญิงเคทมิดเดิลตัน