LmwGame Mascot เทพเกมส์ (LnwGame)

ลงโฆษณาเว็บไซต์เกม TH-Game.net
ลงโฆษณาเว็บเกม
ลงโฆษณาเว็บเกม
ลงโฆษณาเว็บเกมส์
ลงโฆษณาเว็บเกม


สถิติรายปีโดย
Google Analytics ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงปัจจุบัน
(คลิกที่รูปภาพเพื่อดูขนาดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น)
ลงโฆษณาเว็บเกม

เกมส์ สถิติจากทรูฮิต Truehits.net (ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย)
อันดับจากทุกหมวด
เริ่มเก็บข้อมูลสถิติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555


ลงโฆษณาเว็บเกม
พื้นที่โฆษณาเว็บเกมส์

เกมส์ TH-G 01 (รองรับไฟล์ประเภท Flash,Jpeg,Gif,Png) **แสดงเฉพาะหน้าแรก
ขนาด 525 x 200 px ราคา 3,000 บาท /เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
ลง 1 ปี สามารถแจ้งเปลี่ยนแบนเนอร์ได้ เดือนละ 1 ครั้งเกมส์ TH-G 02 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 300 x 250 px ราคา 2,500 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 03 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 160 x 600 px ราคา 2,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 04 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 130 x 195 px ราคา 1,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ไม่ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 05 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 130 x 195 px ราคา 1,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ไม่ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 06 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 130 x 195 px ราคา 1,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 07 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลหน้าแรก ,หน้าเล่นเกมส์จอเล็ก
ขนาด 160 x 600 px ราคา 1,500 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ :ไม่ว่าง)
โปรโมชั่น :ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน
หากลงต่อเนื่อง เดือนถัดไป ลดทันที 500 บาททุกเดือน


เกมส์ TH-G 08 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 125 x 125 px ราคา 900 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

เกมส์ TH-G 09 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 125 x 125 px ราคา 900 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

เกมส์ TH-G 10 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 728 x 90 px ราคา 1,000 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

เกมส์ TH-G 11 (รองรับไฟล์ประเภท Flash, Jpeg, Gif, Png) **แสดงผลทุกหน้า
ขนาด 300 x 90 px ราคา 500 บาท/เดือน
รองรับได้สูงสุด 1 แบนเนอร์
(สถานะตอนนี้ : ว่าง)
โปรโมชั่น : ลง 1 เดือน แถมฟรี 1 เดือน

เกมส์ TH-G TEXT LINK  **แสดงผลทุกหน้า ด้านขวาล่าง (เว็บไซต์ผู้สนับสนุน : Text Ads) 
ลง 1 เดือน ราคา 500 บาทต่อเดือน
ลง 3 เดือนขึ้นไป เหลือ 400 บาทต่อเดือน
ลง 6 เดือนขึ้นไป เหลือ 380 บาทต่อเดือน
ลง 12 เดือนขึ้นไป เหลือ 300 บาทต่อเดือน
***รองรับได้สูงสุด 10 คีย์เวิร์ด
(สถานะตอนนี้ : ว่าง 5 ตำแหน่งจาก 10 ตำแหน่ง)


****ไม่รับเว็บผิดกฏหมาย และเว็บสำหรับผู้ใหญ่(18+)

 
ลงโฆษณาเว็บเกม

1. แบนเนอร์โฆษณาที่ลงในแต่ละหน้าจะถูกเผยแพร่เฉพาะหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น จะไม่
ครอบคลุมถึงหน้าอื่นๆที่อยู่ภายในเว็ปไซต์ที่อยู่ในหัวข้อเดียวกัน รวมถึงขนาดต้องห้ามเกินที่กำหนดไว้เด็ดขาด
2. แบนเนอร์โฆษณาที่ลงเกิน 1 เดือนขึ้นไป สามารถเปลี่ยนแปลงป้ายโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณาหรือวีดีโอได้ไม่เกินเดือนละ 1 ป้ายหรือวีดีโอ เท่านั้น และแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
3. ลูกค้าที่สนับสนุนเว็บไซต์รายปีเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขโฆษณาได้ตามใจชอบ และเปลี่ยนแปลงโฆษณาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ แต่ต้องแจ้งให้ทีมงานทราบก่อนเท่านั้น
4. หากลูกค้าเป็น Agency ทางบริษัทจะมีส่วนลดให้ 30%
5. ลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณากับ TH-Game.net จะต้องส่งชื่อประเภท หรือเนื้อหาของโฆษณา
จะต้องไม่เข้าข่ายสินค้าหรือบริการ ที่ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรม หลอกลวงประชาชน ธุรกิจขายตรงหรือ
ลบหลู่สถาบันเบื้องสูง

6. ลิงก์แบนเนอร์ที่ทำการลิงก์ไปที่เว็ปไซต์ท่านหากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีเนื้อหาอยู่ในเข้าข่าย
ที่เว็ปไซต์ TH-Game.net มีข้อห้ามเจ้าหน้าที่จะนำแบนเนอร์ของลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดออก
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีการโอนเงินที่ชำระแล้วคืนกลับไปให้ลูกค้า
7. ลูกค้าจะต้องโอนเงินล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับบริการ
8. ราคาโฆษณาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ลงโฆษณาเว็บเกม

เกมส์ สนใจติดต่อลงโฆษณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนัธภัทร อภิชญานันทนกุล
(Siam1 Online and Media Studio)
โทร : 089-626-4194 080-284-6034
อีเมล์ : thgame_mail [at] yahoo.com , siam1.mail [at] gmail.com
Facebook : facebook.com/ThGame.netเกมส์ ขั้นตอน เมื่อต้องการลงโฆษณากับทางเว็บไซต์

1. ตรวจสอบตำแหน่งว่าง

เลือกดูตำแหน่งที่ต้องการ และตรวจสอบจากหน้าเว็บได้ทันทีว่าตำแหน่งที่ต้องการว่างหรือไม่

2. ชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี นายนัธภัทร อภิชญานันทนกุล (Mr.Natthapat Aphi.....)

เกมส์ ธนาคารกรุงไทย

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 467-0-22446-8

เกมส์ ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 383-271985-73. ยืนยันการชำระเงิน

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งรายละเอียดการโอนเงินมายัง
อีเมล์ thgame_mail [at] yahoo.com พร้อมระบุรายละเอียดการลงโฆษณาของคุณ วันเวลาที่ต้องการลงโฆษณา ชื่อผู้จัดซื้อ/ชื่อบริษัท ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อกลับ พร้อมแนบไฟล์แบนเนอร์โฆษณาที่ต้องการลงมาด้วย เพื่อทำการยืนยันการลงโฆษณา โดยเราจะทำการติดแบนเนอร์โฆษณาให้ตามวันเวลาที่ลูกค้าแจ้งทันที

 
High Scores คะแนนสะสมของผู้เข้าเล่นเกมส์
ถ้วยรางวัล nisapink 18,742 คะแนน
ถ้วยรางวัล june 10,124 คะแนน
ถ้วยรางวัล thgame 1,351 คะแนน
**ผู้ชนะอันดับ 1 ในแต่ละเดือน จะได้รับรางวัลสุดพิเศษทุกเดือน!
คะแนนสะสมของฉัน

0

เล่นเกมส์
แชร์เกมส์นี้ไปยัง Facebook ทวิตเกมส์นี้ไปยัง Twitter แชร์เกมส์นี้ไปยัง Google Plus
เล่นเกมส์
เกมส์แนะนำสำหรับคุณ
slither.io
ค้นหาเกมส์
เล่นเกมส์
เล่นเกมส์
เว็บไซต์ผู้สนับสนุน : Text Ads
เล่นเกมส์
สบู่วิงค์ไวท์ กลูต้าวิงค์ไวท์ กลูต้าแพนเซีย
เล่นเกมส์
คำค้นเกมที่น่าสนใจ : Tags Games